MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Cefnogaeth & Gofal

Yma cewch wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael yn lleol.

Cliciwch ar yr enw am fwy o wybodaeth

 

((Cymraeg yn dod yn fuan))

Jo CunnahJo Cunnah Area Support Coordinator for North Wales and North and Mid Powys

I have worked in within the Health Charity Sector for 20 years following a career change from Financial Services in 2003. My role is to ensure that people with and affected by MND are supported and empowered by leading the provision of all Association services in my area.

This also involves recruiting, training and managing Volunteers in a number of roles and in particular Volunteers within our Branches and Groups and our Association Visitor Volunteers.

I have been with the Association for over 8 years and that time I have been lucky enough to be part of a fantastic team who have helped to develop our reach across North Wales.

Together, we have not only been able to significantly increase the level of much needed support we provide to People with and affected by MND but also offer that support in a variety of ways, from online support groups, carers groups, face to face meetings and one to one support.

Supporting people is my passion and I am extremely lucky to be able to work with such an amazing team of Volunteers across North Wales who also share that passion. Without their hard work, commitment and support we simply couldn’t do what we do.

On a personal note, I live in North Wales with my family and my very spoilt English Bulldog, Bruce. I really enjoy cooking and anything to do with musical theatre.

Lynwen GriffithYmwelydd Cysylltiol (AV)

Fy enw i yw Lynwen Griffith. Yr wyf yn byw ar y Llyn yn gogledd-orllewin Cymru, rhanbarth gwledig a hardd iawn sydd hefyd yn gadarnle i'r iaith Gymraeg. Rwy’n byw gyda fy ngwr, ein tri o blant, dwy gwningen a tri ci, ac wedi gweithio yn y maes hwn ers 22 mlynedd fel nyrs gymunedol.

Mae fy rheswm i fod yn Ymwelydd Cysylltiol yn ddeublyg. Wedi cael nyrsio pobl â MND teimlais fod yn fy amser sbâr gallai gynnig cymorth i'r cleifion hyn a'u teuluoedd. Fy ail reswm oedd fel y mae ein ardal mawr Cymraeg cymunedol, nid oedd unrhyw AV Cymraeg yn ein hardal leol, a gwelwyd ei bod yn bwysig y dylai pobl gael gwasanaeth sydd ar gael yn eu dewis iaith.

Ers bod yn AV, canfûm y gwaith i fod yn hynod werth chweil, gallu i gynorthwyo unigolyn â MND a'u teuluoedd yn ystod cyfnodau anodd iawn. Mae cymorth gan y tîm MND bob amser wrth law, fod yn gydymdeimladol ac yn gefnogol. Fy nod yw parhau â rôl werth chweil hon ers blynyddoedd lawer a parhau i wella fy ngwybodaeth am MND a'r cymorth sydd ar gael i wella ansawdd bywyd.

 

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Mae'r cyfarfod cefnogi nesaf yn Ty Golchi, Caernarfon Road, Bangor LL57 4BT ar Ddydd Mercher Mehefin 12 am 2:30yh.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2024 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.