MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Cylchlythyrau

24.06.19 Cylchlythyr Gogledd Cymru - HAF 2019

Yn y rhifyn yma ceir wybodaeth am y cyfarfodydd cefnogi sydd yn agored i bawb sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron a'u gofalwyr. Ceir hefyd adroddiad ar y sialens beicio O Asia i Ynys Môn a ddychwelodd ym Mai. Yn ogystal cewch wybodaeth am waith y gwasanaeth cadair olwyn a sut i gael cefnogaeth ganddynt.

Cliciwch yma i lawrlwytho y cylchlythyr fel pdf

Summer Newsletter

06.12.18 Cylchlythyr Gogledd Cymru - GAEAF 2018

Mae gan y rhifyn yma lawer o wybodaeth. Efallai mai'r un mwyaf pwysig yw'r newyddion fod swyddi Cydlynwyr Gofal CMN yng Ngogledd Cymru yn awr yn swyddi parhaol. Cawn wybod hefyd am gyfarfodydd cefnogi ac am sialens beicio.

Cliciwch yma i lawrlwytho y cylchlythyr fel pdf

Winter Newsletter

09.08.18 Cylchlythyr Gogledd Cymru - HAF 2018

Yn y rhifyn hwn rydym yn cyflwyno dau Ymwelydd Cysylltiol (Association Visitors neu AVs) newydd i'n tîm yng Ngoledd Cymru. Maent yn cynnig cefnogaeth amhrisiadwy i'r rhai sy'n byw gyda CMN a'u gofalwyr. Rydym hefyd yn amlygu'r ffordd newydd y mae AVs yn cychwyn gweithio o bell i gefnogi'r rhai sy'n dioddef o Glefyd Motor Niwron.

Cliciwch yma i lawrlwytho y cylchlythyr fel pdf (Saesneg yn unig ar gael...)

Cylchlythyr Gogledd Cymru - HAF 2018

27.03.18 Cylchlythyr Gogledd Cymru - GWANWYN 2018

Yn y rhifyn hwn rydym yn dod i adnabod Ian Chandler sydd wedi ymuno gyda Chymdeithas CMN ym mis Chwefror fel y Rheolwr Ymgyrchu Lleol i Ranbarth y Gorllewin. Cawn hefyd wybodaeth am y digwyddiad “Walk to D'Feet MND” ar Rodfa Llandudno ar Ddydd Sadwrn Mehefin 16.

Cliciwch yma i lawrlwytho y cylchlythyr fel pdf (Saesneg yn unig ar gael...)

Spring Newsletter

17.11.17 Cylchlythyr Gogledd Cymru - GAEAF 2017

Yn y rhifyn hwn rydym yn rhoi ffocws ar waith amhrisiadwy aelodau o staff y Gymdeithas Clefyd Motor Niwron. Cewch ddod i wybod am bedwar aelod allweddol o staff sy'n gweithio o fewn ardal Gogledd Cymru ar ran pobl sy'n byw gyda CMN.

Cliciwch yma i lawrlwytho y cylchlythyr fel pdf (Saesneg yn unig ar gael...)

Winter Newsletter

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Mae'r cyfarfod cefnogi nesaf yn Ty Golchi, Caernarfon Road, Bangor LL57 4BT ar Ddydd Mercher Gorffennaf 10 am 2:30yh.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2024 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.