MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Cysylltwch a Ni

Ysgrifennydd Grwp Cefnogi Gogledd Orllewin Cymru
Jennifer Roberts - jen@mndnorthwestwales.org

 

Trysorydd Grwp Cefnogi Gogledd Orllewin Cymru
Bill Griffiths - bill@mndnorthwestwales.org

 

Ymgynghorydd Datblygiad Gofal Rhanbarthol
MND Connect - 0808 802 6262 - mndconnect@mndassociation.org

 

Cydlynydd Datblygu Gwirfoddolwr
MND Connect - 0808 802 6262 - mndconnect@mndassociation.org

MNDA North West Wales

Tŷ Golchi

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn fisol am 2:30yh yn Nhy Golchi, Bangor, Gwynedd, LL57 4BT.

Mae croeso cynnes i chi ddod draw am baned a sgwrs - cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y lleoliad.

 

MNDA North West Wales Suport Group at Ty Golchi

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Bydd ein cyfarfod nesaf ar 14/06/23 am 2:30pm yn Ty Golchi, Bangor, Gwynedd, LL57 4BT

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2023 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.