our-group-1

Ein Grwp

Rhoddwn wahoddiad i chi ddod i rai neu i bob un o'n cyfarfodydd.

Buasem wrth ein bodd eich croesawu i un o'n cyfarfodydd ble y gallwch gyfarfod pobl eraill sy'n byw gyda CMN, eu gofalwyr neu eu teulu a'u ffrindiau. A dweud y gwir croesawn unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan y clefyd yma i ddod i rannu profiadau dros baned o de neu goffi mewn awyrgylch gartrefol a chyfeillgar.

Bydd lluniaeth wedi ei ddarparu yn rhad ac am ddim i bobl sy'n byw gyda MND ac aelod o'r teulu neu ofalwr. Os yr ydych yn taro i mewn am ddeg munud neu yn gallu aros am y ddwy awr buasai yn braf eich gweld.

Mae'r cyfarfod cefnogi yn Fron Goch ar Ragfyr 13 wedi cael ei ganslo.

Gobeithiwn fod yn ôl yn Tŷ Golchi ar gyfer ein cyfarfodydd yn y flwyddyn newydd.
MND Connect - 0808 802 6262

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Mae'r cyfarfod cefnogi yn Fron Goch ar Ragfyr 13 wedi cael ei ganslo.

Gobeithiwn fod yn ôl yn Tŷ Golchi ar gyfer ein cyfarfodydd yn y flwyddyn newydd.
MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2023 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.