our-group-1

Ein Grwp

Rhoddwn wahoddiad i chi ddod i'n cyfarfodydd.

Mae'r cyfarfodydd ar gyfer pobl sy'n byw gyda CMN ac aelod o'u teulu neu ofalwr. Maent yn anffurfiol ac yn gyfeillgar ac nid oes agenda. Cynhelir hwy gan wirfoddolwyr o'r Grŵp Cefnogi Gogledd Orllewin Cymru. Cewch groeso cynnes a gallwch aros am ychydig o funudau neu aros am y cyfarfod cyfan.

Fel rhan o’r cyfarfod byddwch yn gallu dewis diod a theisen a bydd hyn yn cael ei ariannu gan y grŵp cefnogi. Ni fydd pob diod neu deisen yn addas os oes gennych anghenion dietegol penodol. Bydd yn rhaid i chi benderfynu beth sy’n addas i chi. Nid ydym yn gallu cynghori na chymryd cyfrifoldeb am yr hyn yr ydych yn ddewis.

Dyddiadau ein cyfarfodydd nesaf yw:
Dydd Mercher Mawrth 13
Dydd Mercher Ebrill 10
Dydd Mercher Mai 8
Dydd Mercher Mehefin 12

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Mae'r cyfarfod cefnogi nesaf yn Ty Golchi, Caernarfon Road, Bangor LL57 4BT ar Ddydd Mercher Mehefin 12 am 2:30yh.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2024 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.