our-group-1

Ein Grwp

Rhoddwn wahoddiad i chi ddod i rai neu i bob un o'n cyfarfodydd.

Buasem wrth ein bodd eich croesawu i un o'n cyfarfodydd ble y gallwch gyfarfod pobl eraill sy'n byw gyda CMN, eu gofalwyr neu eu teulu a'u ffrindiau. A dweud y gwir croesawn unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan y clefyd yma i ddod i rannu profiadau dros baned o de neu goffi mewn awyrgylch gartrefol a chyfeillgar.

Bydd lluniaeth wedi ei ddarparu yn rhad ac am ddim i bobl sy'n byw gyda MND ac aelod o'r teulu neu ofalwr. Os yr ydych yn taro i mewn am ddeg munud neu yn gallu aros am y ddwy awr buasai yn braf eich gweld.

Dyddiadau y cyfarfodydd nesaf yw:

  • 12 Chwefror 2020
  • 11 Mawrth 2020
  • 8 Ebrill 2020
  • 13 Mai 2020

Mae rhain yn cael eu cynnal yn Ty Golchi, Ffordd Caernarfon, Bangor LL57 4BT am 2:30 yn y prynhawn.

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Pa bryd: Dydd Mercher Chwefror 12fed am 2:30pm - yn Ty Golchi, Ffordd Caernarfon, Bangor LL57 4BT

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2019 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.