our-group-1

Ein Grwp

Rhoddwn wahoddiad i chi ddod i rai neu i bob un o'n cyfarfodydd.

Buasem wrth ein bodd eich croesawu i un o'n cyfarfodydd ble y gallwch gyfarfod pobl eraill sy'n byw gyda CMN, eu gofalwyr neu eu teulu a'u ffrindiau. A dweud y gwir croesawn unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan y clefyd yma i ddod i rannu profiadau dros baned o de neu goffi mewn awyrgylch gartrefol a chyfeillgar.

Bydd lluniaeth wedi ei ddarparu yn rhad ac am ddim i bobl sy'n byw gyda MND ac aelod o'r teulu neu ofalwr. Os yr ydych yn taro i mewn am ddeg munud neu yn gallu aros am y ddwy awr buasai yn braf eich gweld.

Dyddiadau y cyfarfodydd nesaf yw:
Dydd Mercher Mehefin 14
Dydd Mercher Gorffennaf 12
AWST - DIM CYFARFOD
Dydd Mercher Medi 13

am 2:30pm yn Ty Golchi, Bangor, Gwynedd, LL57 4BT

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Bydd ein cyfarfod nesaf ar 14/06/23 am 2:30pm yn Ty Golchi, Bangor, Gwynedd, LL57 4BT

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2023 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.