MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Gwybodaeth

Os yr ydych yn byw gyda, neu yn agos i rywun gyda chlefyd motor niwron, yna gallwch ddod o hyd i gyfoeth o wybodaeth ddefnyddiol ar wefan Cymdeithas Clefyd Motor Niwron.

Ar y wefan yma ceir adrannau ar reoli symptomau a bywyd dyddiol gyda CMN, gwybodaeth am driniaeth, gofal a chefnogaeth ariannol yn ogystal ag adnoddau i lawr lwytho neu archebu.

Ceir yno hefyd siop ar-lein ble y gallwch brynu anrhegion a nwyddau gan wybod fod pob un pryniant y gwnewch yn helpu i wneud gwahaniaeth i bobl sy’n byw gyda CMN a’u teuluoedd.

Ni fydd y wefan yma yn ailadrodd beth sydd i’w weld ar wefan Cymdeithas Clefyd Motor Niwron. Ein nod yw darparu gwybodaeth ar lefel lleol, felly cewch wybod am ein cyfarfodydd ac am gyfleoedd i wirfoddoli, yn ogystal â dod i wybod pwy fydd eich pobl cefnogi yn lleol.

Cydlynu Gofal yng Ngogledd Cymru

Arweinlyfr gwybodaeth i bobl a Chlefyd Motor Niwron yng Ngogledd Cymru - cliciwch yma

MNDa North West Wales

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Mae'r cyfarfod cefnogi nesaf yn Ty Golchi, Caernarfon Road, Bangor LL57 4BT ar Ddydd Mercher Gorffennaf 10 am 2:30yh.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2024 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.