MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Cymdeithas Clefyd Motor Niwron: Grŵp Gogledd Orllewin Cymru

Croeso i'n gwefan! Rydym yn grŵp sydd yn cyfarfod unwaith y mis i ddarparu cefnogaeth i bobl leol gyda MND, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Mae croeso i chi ymuno gyda ni ble, dros baned anffurfiol, y cewch groeso cynnes a chyfle i gyfarfod pobl eraill sy'n byw gyda'r clefyd, a chael cyfle i rannu profiadau a syniadau. Cymrwch olwg ar ein gwefan os gwelwch yn dda a chysylltwch os yr ydych angen mwy o wybodaeth.

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Mae'r cyfarfod cefnogi nesaf yn Ty Golchi, Caernarfon Road, Bangor LL57 4BT ar Ddydd Mercher Mehefin 12 am 2:30yh.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2024 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.