MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Newyddion & Digwyddiadau

10.06.24 Ffilm Fer Am Ein Gwaith

Rydym yn falch iawn o gael rhannu ffilm fer gyda chi am y gwaith mae Cymdeithas Clefyd Motor Niwron yn ei wneud yng Nghymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno gyda'n tîm arbennig o wirfoddolwyr, yna mae gennym nifer o gyfleoedd ar gael. Am sgwrs anffurfiol cysylltwch gyda jo.cunnah@mndassociation.org.

Cliciwch yma am ffilm fer am ein gwaith.

27.03.24 Casglu Arian yn Asda, Pwllheli

Diolchwn i'r gwirfoddolwyr fu yn casglu arian yn ASDA Pwllheli ar Ddydd Sadwrn Chwefror 17. Casglwyd £682.31 ar y diwrnod. Wedyn mewn noson Bingo yn Edern, ble tynnwyd raffl a roddwyd gan Asda, fe godwyd £169.00 arall, sy’n gwneud cyfanswm gwych o £852.31. Bydd yr arian yma yn mynd i gefnogi pobl sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron yn ein hardal.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau o casglu arian yn Asda Pwllheli.

Bucket Collection at asda

13.03.24 Cyfarfod Misol yn Tŷ Golchi

Mae caffi Tŷ Golchi wedi bod ar gau am ychydig o fisoedd oherwydd tân, ond heddiw cafodd ein grŵp ddychwelyd yno ac roedd yna groeso cynnes i ni fel arfer. Mae'r cyfarfodydd yma ar gyfer pobl sy'n byw gyda CMN ac aelod o'u teulu neu ofalwr. Maent yn anffurfiol ac yn gyfeillgar ac nid oes agenda. Cynhelir hwy gan wirfoddolwyr o'r Grŵp Cefnogi Gogledd Orllewin Cymru ac fe gewch groeso cynnes. Byddwn yn cyfarfod ar yr ail Ddydd Mercher o'r mis (am 2:30yh), a gallwch aros am ychydig o funudau neu aros am y cyfarfod cyfan.

Casglu Arian Yn Tesco Caernarfon

29 + 30.09.23 Casglu Arian Yn TESCO Porthmadog

Diolch yn fawr i'r gwirfoddolwyr aeth i gasglu arian yn TESCO Porthmadog ar Ddydd Gwener Medi 29 a Dydd Sadwrn Medi 30. Casglwyd y swm gwych o £1,015.04 i bobl sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron. Diolchwn yn fawr hefyd i gwsmeriaid hael Tesco.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Casglu Arian Yn Tesco Porthmadog

 

18 + 19.08.23 Casglu Arian Yn Tesco Extra, Caergybi

Aeth criw bychan o wirfoddolwyr i gasglu arian yn TESCO EXTRA yng Nghaergybi. Diolch i staff Tesco am y croeso, a diolch i'r cwsmeriaiad am eu rhoddion hael. Casglwyd £976.63 dros y ddau ddiwrnod a bydd yr arian yma yn mynd i helpu pobl sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron yn yr ardal.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Casglu Arian Yn Tesco Extra, Caergybi.

Bucket Collection at Caernarfon Tesco

19.07.23 Casglu Arian Yn Asda Llangefni

Ar Ddydd Gwener 7fed o Orffennaf cynhaliwyd casgliad yn Asda Llangefni ble casglwyd £269.14 i helpu pobl sy'n byw gyda CMN. Buom yn ffodus iawn i gael help staff HSBC Llangefni a diolchwn iddynt hwy, ac i staff Asda Llangefni, am ein cynorthwyo i gasglu arian.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o casglu arian yn Asda Llangefi.

Casglu Arian Yn Tesco Caernarfon

17.07.23 Chwilio am Wirfoddolwyr

Buasai'r grŵp wrth ein bodd cael eich cefnogaeth fel y gallwn ni gefnogi pobl sy'n byw gyda MND. Rydym yn chwilio am Godwyr Arian, Gwirfoddolwyr Cefnogol a phobl i ymgymryd rôl Arweinwyr. Gallwn ddod o hyd i rôl sy'n siwtio chi. Person cyswllt yw Jo Cunnah, Cydlynydd Cefnogaeth Ardal jo.cunnah@mndassociation.org TEL: 01604800628.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

woman with woman in wheelchair

05.06.23 Cynrychiolwyr Gofalwyr

A ydych yn gofalu am rywun sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron? Hoffech chi chwarae rhan allweddol mewn gwneud penderfyniadau am wasanaethau i bobl sy'n byw gyda CMN yng Ngogledd Cymru?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth / Cliciwch yma am Mynegiant o Ddiddordeb (Saesneg yn unig ar gael)

dyna yn gofalu am ddyn oedrannus

26 + 27.05.23 Casglu Arian Yn Tesco Caernarfon

Ar ddau ddiwrnod braf cynhaliwyd casgliad yn Tesco Caernarfon ble casglwyd £727.67 i helpu pobl sy'n byw gyda CMN yn ein hardal. Hoffwn ddiolch i'r cwsmeriaid am eu haelioni, a hefyd diolch i staff Tesco am y croeso cynnes gawsom. Unwaith eto, diolch o galon i'n gwirfoddolwyr gwych. Diolch hefyd i staff HSBC am ddod i gasglu gyda ni; buasai wedi bod yn amhosib casglu am ddau ddiwrnod heboch.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o casglu Arian Yn Tesco Caernarfon.

Casglu Arian Yn Tesco Caernarfon

Archif Newyddion - cliciwch yma

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf


Mae'r cyfarfod cefnogi nesaf yn Ty Golchi, Caernarfon Road, Bangor LL57 4BT ar Ddydd Mercher Mehefin 12 am 2:30yh.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2024 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.