MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Newyddion & Digwyddiadau

29 + 30.09.23 Casglu Arian Yn TESCO Porthmadog

Diolch yn fawr i'r gwirfoddolwyr aeth i gasglu arian yn TESCO Porthmadog ar Ddydd Gwener Medi 29 a Dydd Sadwrn Medi 30. Casglwyd y swm gwych o £1,015.04 i bobl sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron. Diolchwn yn fawr hefyd i gwsmeriaid hael Tesco.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Casglu Arian Yn Tesco Porthmadog

 

18 + 19.08.23 Casglu Arian Yn Tesco Extra, Caergybi

Aeth criw bychan o wirfoddolwyr i gasglu arian yn TESCO EXTRA yng Nghaergybi. Diolch i staff Tesco am y croeso, a diolch i'r cwsmeriaiad am eu rhoddion hael. Casglwyd £976.63 dros y ddau ddiwrnod a bydd yr arian yma yn mynd i helpu pobl sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron yn yr ardal.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Casglu Arian Yn Tesco Extra, Caergybi.

Bucket Collection at Caernarfon Tesco

19.07.23 Casglu Arian Yn Asda Llangefi

Ar Ddydd Gwener 7fed o Orffennaf cynhaliwyd casgliad yn Asda Llangefni ble casglwyd £269.14 i helpu pobl sy'n byw gyda CMN. Buom yn ffodus iawn i gael help staff HSBC Llangefni a diolchwn iddynt hwy, ac i staff Asda Llangefni, am ein cynorthwyo i gasglu arian.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o casglu arian yn Asda Llangefi.

Casglu Arian Yn Tesco Caernarfon

17.07.23 Chwilio am Wirfoddolwyr

Buasai'r grŵp wrth ein bodd cael eich cefnogaeth fel y gallwn ni gefnogi pobl sy'n byw gyda MND. Rydym yn chwilio am Godwyr Arian, Gwirfoddolwyr Cefnogol a phobl i ymgymryd rôl Arweinwyr. Gallwn ddod o hyd i rôl sy'n siwtio chi. Person cyswllt yw Jo Cunnah, Cydlynydd Cefnogaeth Ardal jo.cunnah@mndassociation.org TEL: 01604800628.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

woman with woman in wheelchair

05.06.23 Cynrychiolwyr Gofalwyr

A ydych yn gofalu am rywun sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron? Hoffech chi chwarae rhan allweddol mewn gwneud penderfyniadau am wasanaethau i bobl sy'n byw gyda CMN yng Ngogledd Cymru?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth / Cliciwch yma am Mynegiant o Ddiddordeb (Saesneg yn unig ar gael)

dyna yn gofalu am ddyn oedrannus

26 + 27.05.23 Casglu Arian Yn Tesco Caernarfon

Ar ddau ddiwrnod braf cynhaliwyd casgliad yn Tesco Caernarfon ble casglwyd £727.67 i helpu pobl sy'n byw gyda CMN yn ein hardal. Hoffwn ddiolch i'r cwsmeriaid am eu haelioni, a hefyd diolch i staff Tesco am y croeso cynnes gawsom. Unwaith eto, diolch o galon i'n gwirfoddolwyr gwych. Diolch hefyd i staff HSBC am ddod i gasglu gyda ni; buasai wedi bod yn amhosib casglu am ddau ddiwrnod heboch.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o casglu Arian Yn Tesco Caernarfon.

Casglu Arian Yn Tesco Caernarfon

02.12.22 Casglu Arian Yn Tesco Bangor

Cafodd ein pwyllgor bach ei ymestyn i'w derfynau Ddydd Gwener Tachwedd 25, a Dydd Sadwrn Tachwedd 26 pan gynhaliwyd ein casgliad yn Tesco Bangor. Buom yn ffodus iawn yn wir i gael help staff HSBC lleol a gwnaeth hyn ein galluogi i gasglu rhoddion dros y ddau ddiwrnod cyfan. Os gallwch chi sbario cwpl o oriau nawr ac yn y man i helpu, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda - jen@mndnorthwestwales.org
Y cyfanswm a godwyd dros y ddau ddiwrnod oedd £1,209.07, a bydd yr arian yma yn mynd i helpu pobl sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron yn yr ardal. Diolch yn fawr i Tesco, HSBC ac i bawb roddodd arian yn y bwced.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau Casglu Arian Yn Tesco Bangor.

woman with woman in wheelchair

20.10.22 FACTOR-MND Research Study (Saesneg yn unig ar gael)

We would like to invite you to take part in the FACTOR-MND research study. This study investigates how the experience of being a family carer for someone living with MND impacts the carer’s own wellbeing. Our results will help inform current MND services, and future carer support services.

Current MND carers are invited to complete an online survey at https://uea.onlinesurveys.ac.uk/factor-mnd. If you prefer a pen and paper version of the survey, please contact Polly Trucco (see contact details below). We are really pleased to share that 61 family carers have completed the FACTOR-MND survey to date. Our target is 92 carers, and we will be recruiting family carers until the end of this year. If you are interested in taking part and sharing your experiences, we would love to hear from you.

We are also inviting current carers to participate in an online or face-to face interview about their experiences of caring for the person they support, and how they are coping with everyday changes. If you wish to take part in this interview study, please contact Polly Trucco for further information. Carers who took part have said that “it was lovely to talk about these experiences, I’ve been heard, and we need support in this area”.

Contact details: Polly Trucco mnd.research@uea.ac.uk (+44) 07825863389 @FactorMND
A huge thank you to all the people who have already taken part in FACTOR-MND!

woman with woman in wheelchair

20.08.22 Casgliadau Yn Ailddechrau Ar Ôl Covid

Ar Ddydd Gwener Awst 19 a Dydd Sadwrn Awst 20 cawsom gynnal ein Casgliadau Pwced cyntaf ers Covid. Dyma'r tro cyntaf i ni ddefnyddio ein Darllenydd Cerdyn newydd hefyd, ac roedd yn ddefnyddiol iawn gan fod llawer o bobl ddim yn cario arian parod y dyddiau yma. Diolch yn fawr i'n gwirfoddolwyr ffyddlon ac i'r cwsmeriaid ffeind yn Tesco, Porthmadog. Casglwyd £978.20 dros y ddau ddiwrnod!
Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

Defnyddio y darllenydd cerdyn newydd yn Tesco, Porthmadog

09.08.22 Teulu I Ddringo 47 Copa Yn Eryri Mewn 5 Diwrnod!

Dim ond 47 oed oedd Keta Hansen pan fu farw o glefyd Motor Niwron. Yn awr mae ei gwr a'i dwy ferch am ddringo 47 copa yn Eryri - un am bob blwyddyn o'i bywyd. Mae Kevin, Hebe a Violet wedi bod yn codi arian i Gymdeithas Clefyd Motor Niwron ers colli Keta saith mlynedd yn ôl, ac maent wedi codi cyfanswm o £250,000 drwy wneud gwahanol weithgareddau yn ystod yr amser yma. Maent yn cychwyn ar Awst 18, felly cadwch lygaid allan amdanynt.

https://www.justgiving.com/fundraising/streethansenfamily

Diwrnod Byd-eang Ymwybyddiaeth Clefyd Motor Niwron ar Ddydd Mawrth Mehefin 21

03.08.22 Arolwg Effaith Cynnydd Costau Byw (Saesneg yn unig ar gael)

The current cost of living crisis is a real concern for many people, especially for those living with neurological conditions such as MND.

The MND Association, in collaboration with the Wales Neuro Alliance, want to understand your views and experiences so that we can be best placed to advocate on your behalf when meeting with politicians and decision makers, in the autumn, to raise concerns about the impact of the cost of living on people living with neurological conditions and to call for action from the Welsh Government.

With this in mind, we are asking you to spare 5 minutes of your time to answer this short survey. The survey is anonymous, and a report will be developed and shared with you after the summer.

The significant financial costs that come with living with MND can take the form of loss of earnings for the person living with the condition and for their carer. There are costs of buying equipment, mobility aids and carrying out home adaptations and there can be additional costs for help with personal care, cleaning, and childcare. People with MND may also need more heating to stay comfortable and avoid heightened pain, extra electricity to charge assistive technology devices and petrol to get about due to limited transport options.

Furthermore, welfare reforms are compounding poverty and isolation for many within the neurological community. Having a neurological condition is hard enough – it is being made even more difficult by a complex benefits system.

Thank you for your time and support – it is very much appreciated.
Impact of cost of living survey - Wales Neuro Alliance and MND Association click here

woman calculating bills

20.06.22 "Walk to D'feet MND"

Ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 18 fe gynhaliwyd 'Walk to D'feet MND' ar hyd promenâd Llandudno i godi ymwybyddiaeth ac arian i Glefyd Motor Niwron. Roedd mor braf gweld pawb yn eu crysau glas ac oren yn cerdded! Diolch i bawb wnaeth gefnogi drwy gerdded a thrwy noddi.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 18 fe gynhaliwyd 'Walk to D'feet MND' ar hyd promenâd Llandudno i godi ymwybyddiaeth ac arian i Glefyd Motor Niwron. Roedd mor braf gweld pawb yn eu crysau glas ac oren yn cerdded! Diolch i bawb wnaeth gefnogi drwy gerdded a thrwy noddi.

16.06.22 Diwrnod Byd-eang Ymwybyddiaeth Clefyd Motor Niwron ar Ddydd Mawrth Mehefin 21

Dyma neges gan Millie Jenkins (MNDA Senior Policy and Public Affairs Adviser - Wales)

"Global MND Awareness Day is on the 21st of June and the MND Association in Wales are meeting with Peter Fox, our champion of MND, on the steps of the Senedd between 12.00-13.15pm. Peter will be accompanied by MS’s from across all parties to also show their support.

We are aiming to raise awareness of the challenges faced by those who are living with and affected by MND in Wales, highlighting the need to improve access to services, care and research in Wales.

If you are in and around Cardiff, come and join us and members of the Senedd to raise awareness of MND in Wales. If not, keep an eye out on social media to see what we get up to .

If you are able to join us, or would like some more information, please contact Millie via email: millie.jenkins@mndassociation.org or via phone: 01604611790.

Diwrnod Byd-eang Ymwybyddiaeth Clefyd Motor Niwron ar Ddydd Mawrth Mehefin 21

13.06.22 Cofio Roger

Hoffai deulu'r diweddar Roger Sowersby eich gwahodd i ddathliad o'i fywyd fydd yn cael ei gynnal yn y Split Willow yn Llanfairfechan am 2yp ar Orffennaf 16eg. Rydym yn gwybod cymaint yr oedd yn gwerthfawrogi ei gartref, ei ffrindiau a'i gydweithwyr. Dymuniad Roger oedd i ni drefnu'r digwyddiad yma ac edrychwn ymlaen at gyfarfod pawb sy'n gallu dod.

Cofio Roger

07.03.22 Codi Arian Wrth Fentro Ar Y Wifren Gyflymaf Yn Y Byd!

Ar Fawrth 1af, trafaeliodd y brawd a chwaer Robert a Michelle Oldham ar gyflymder o dros 100 myw ar y wifren sip yn Chwarel Penrhyn. Y nod oedd codi arian gan fod eu tad, Barry Oldham, yn byw gyda Chlefyd Motor Niwron. Roedd Michelle wedi teithio o Ynys Manaw a Robert wedi dod o Stockport i gymryd rhan yn y sialens ac fe lwyddont i godi £700 i CMN. Da iawn!

Hanner marathon

01.03.22 GWNEWCH NODYN O'R DYDDIAD! "WALK TO D'FEET MND" AR FEHEFIN 18fed 2022

Dewch at eich gilydd efo teuluoedd a ffrindiau (croeso i blant ac anifeiliaid anwes!) i gerdded 2.4 milltir i helpu codi ymwybyddiaeth ac arian tuag at Glefyd Motor Niwron ar Bromenâd Llandudno (taith addas i gadair olwyn). Cofrestru o 10:30yb a cherdded am 11:00yb
Mae mwy o wybodaeth ar gael gan Rachel Ritchie fundraisingmndnewales@gmail.com

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffurflen Noddi – cliciwch yma

June Walk

24.01.22 Rhannwch Eich Stori

Mae hyn yn gyfle da i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan Glefyd Motor Niwron i ymuno mewn cyfarfod rhithiol er mwyn rhannu eu storiau a’u profiad o gael mynediad i wasanaethau yn The Walton Centre. Mae yna ddau ddyddiad posib, sef ar fore Dydd Mawrth Chwefror 8fed neu ar nos Iau Chwefror 10fed. Mae manylion ar sut i archebu lle ac ymuno yn y cyfarfod ar y poster – cliciwch yma i ddarllen am y cyfarfod rhithiol Healthwatch

Hanner marathon

05.09.21 Rhedeg Yn Hanner Marathon Leeds I Godi Arian

Bore heddiw fe redodd Shaun Holdsworth, Aled Roberts, Euros Rees a Harry Layton yn ras Hanner Marathon Leeds i godi arian i'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron. Hyd hyn maent wedi codi dros £3000 ac mae'r arian yn dal i ddod i mewn. Gwych! Mae pob punt yn cyfrif, a bydd hyn yn cefnogi pobl sy'n byw gyda CMN, eu teuluoedd a’u gofalwyr, yn ogystal ag ariannu a hyrwyddo gwaith ymchwil. Diolch yn fawr iawn.

Hanner marathon

16.03.21 Cefnogaeth Gan Ymwelydd Cysylltiol Yn Ystod Cyfnod Clo

Mae Lynwen Griffiths yn Nyrs Cymunedol sy'n byw ym Mhwllheli. Pan oedd Lynwen yn edrych ar ôl rhywun gyda Chlefyd Motor Niwron yn ei rôl fel Nyrs Gymunedol bu'n holi am gefnogaeth iddynt. Nid oedd Ymwelydd Cysylltiol yn yr ardal ar y pryd a gofynnwyd iddi a'r hoffai wirfoddoli fel un, yn enwedig gan fod prinder mawr o Ymwelwyr Cysylltiol oedd yn siarad Cymraeg. Drwy'r Cyfnod Clo mae Lynwen wedi parhau gyda'i dyletswyddau fel Ymwelydd Cysylltiol yn cefnogi pedwar o bobl drwy wneud galwadau ffôn neu drwy anfon neges destun. Diolch Lynwen.

Lynwen Griffith

19.02.21 Allwch Chi Helpu Gyda Gwaith Ymchwil?

Mae'r astudiaeth yma yn ymchwilio i newidiadau ym meddwl ac iaith mewn Clefyd Motor Neuron (MND) ac mae angen pobl gyda'r clefyd a phobl sydd ddim gyda'r clefyd i gymryd rhan.
Ffocws yr ymchwil yw sut y gallai rhywun gyda MND brofi newid i'w meddwl a'u hymddygiad. Mae angen pobl sy'n byw gyda MND a phobl sydd ddim yn dioddef o'r clefyd hefyd. Bydd y tasgau yn cael eu gwneud dros Skype/Zoom, a bydd unrhyw un sy'n cymryd rhan yn derbyn taleb siopio gwerth £30.
Allwch chi helpu? Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Participants Wanted For Research Study Poster

Archif Newyddion - cliciwch yma

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Mae'r cyfarfod cefnogi yn Fron Goch ar Ragfyr 13 wedi cael ei ganslo.
Gobeithiwn fod yn ôl yn Tŷ Golchi ar gyfer ein cyfarfodydd yn y flwyddyn newydd.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2023 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.