MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Rhoddi

Mae Cymdeithas Clefyd Motor Niwron yn cael ei ariannu drwy roddion gan y cyhoedd ac yn dibynnu ar y Grwpiau a'r Canghennau i gynorthwyo gyda chodi arian i gefnogi'r gwaith pwysig mae'n wneud.

Os yr hoffech wneud rhodd i Grwp Cefnogi MND Gogledd Orllewin Cymru i ddarparu cefnogaeth i bobl leol gyda MND, eu teuluoedd a'u gofalwyr, yna mae yna ddwy ffordd o wneud hyn.

JUSTGIVING
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

DRWY SIEC
Gallwch anfon siec i drysorydd ein grwp, Bill Griffiths. Ebostiwch Bill ar bill@mndnorthwestwales.org am fwy o wybodaeth.

DIOLCH YN FAWR IAWN!

 

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Mae'r cyfarfod cefnogi nesaf yn Ty Golchi, Caernarfon Road, Bangor LL57 4BT ar Ddydd Mercher Mawrth 13 am 2:30yh.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2024 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.